תקנים 2018-03-12T10:11:12+00:00

תקנים

אנו מוסמכים על ידי משרד החקלאות לפי תקן ISPM15 להעביר את המשטחים תהליך הדברה מלא – מס’ מדביר 208.

אחד הנושאים שהתעוררו לאחרונה הינו תחום מזיקי העץ. אריזות העץ (משטחים, כלובים, תופים ועוד), עשויות על פי רוב מעצים מחטניים (בד”כ מעצי אורן), והן עלולות להכיל חרקים המזיקים לצומח. דווח על סוגים שונים של חרקים ושל נמטודות (תולעים) שנמצאו באריזות עץ ושנחשבים למזיקים. המזיקים עוברים מאריזות העץ לעצים אחרים, מתרבים בהם ומסבים נזקים לעצים, ליערות, ולתעשיות העץ. גם אם הסחורה עצמה קיבלה את אישור הרשויות להגנת החי והצומח, האריזה שלה, או אותו משטח שעליו היא ערוכה, עלולה להכיל את המזיק ולגרום לנזקים סביבתיים.

מסחר בינלאומי בעץ טומן בחובו סכנות גדולות למדינות המייבאות בדמות מזיקים ומחלות העלולים להיות מועברים ממדינות מייצאות בתוך ועל גבי אריזות מעץ, חומר גלם מעץ ועוד. בכדי לצמצם עד כמה שניתן את הסיכון הכרוך באריזות מעץ נקבע תקן לחיטוי אריזות אלו וסימונם טרם שינועם אל מעבר לים.

תקן זה נקבע על ידי ה- IPPC (ארגון הגג של רשויות הגנת הצומח השייך ל- FAO של האו”ם).
התקן אינו מתייחס לעץ מעובד כגון סנדוויץ’, MDF, סיבית (לוחות מעובדים של עץ שנגרס לגודל קטן מ-6 מ”מ ועבר בתהליך יצורו הדבקה, לחץ גבוה וחום), עבורם לא נדרש כיום טיפול. למדינות המקיימות סחר עם מדינת ישראל דרישות שונות לטיפול באריזות עץ וסימונן לפי תקן ISPM 15.

הגוף הרשמי בישראל המוסמך לאשר עמידה בתנאי התקן הוא השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות. בסמכותו לאשר את הגורם המטפל, לאפשר שימוש בסימון ולפקח על חומרי אריזה מעץ המיועדים ליצוא לצורך עמידה בתנאי התקן.


האישור לשימוש בסימון יינתן ליצרן אריזות העץ לאחר שעבר תהליך הכרה על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת ועמד בהצלחה בכל הדרישות. יצרן אריזות עץ המעוניין לקבל הסמכה לסימון אריזות עץ לפי התקן, יגיש בקשה אל השירותים להגנת הצומח ולביקורת על גבי הטופס המתאים.

המאמר לקוח מתוך אתר משרד החקלאות – השירותים להגנת הצומח והביקורת, לחצו למידע נוסף אודות התקן.